Članovi

Udruga "TI SI OK", broji ukupno 15 člana, a udio volonterskog rada je ukupno oko 20 volontera s 2500 sati rada za potrebe udurge

Članovi:

SONJA JAREBICA, rođena 23.listopada 1959. god. u Zagrebu, diplomirala je na Fakultetu za defektologiju, te stekla zvanje magistra socijalne pedagogije. Od ukupno 25 godina radnog staža, u Odgojnom zavodu Turopolje, radila je 14. godina. Deset godina radnog staža provela je u radu s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. Četiri godine radila je u Odsjeku za prijam, programiranje odgojnog rada i opservaciju.
Kroz rad s odgojnom skupinom, kontinuirano radi individualni stručni rad s odgajanicima s problemom zlouporabe droge, unutar odgojne skupine. Naglasak u radu s odgajanicima je unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti odgojnog rada s odgajanicima kojima je uz odgojnu mjeru upućivanja u odgojni zavod izrečena posebna obveza ili sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti, te onih kod kojih je tijekom izvršavanja odgojne mjere uočen značajnije izražen problem zlouporabe droga, te destruktivni i autodestruktivni oblici ponašanja.
Uspješno je 2003. godine završila 3. stupanj Projekta AVP-a., trening za trenere i potom započela s praktičnim izvođenjem AVP radionice u Odgojnom zavodu Turopolje. Program AVP-a prezentirala je na 2. Hrvatskom kongresu socijalnih pedagoga, gdje je bio dobro prihvaćena i od strane stručnjaka prepoznat kao vrlo dobar način rada u prevencije delikventnog ponašanja. Aktivno sudjelovanje na 1.,2.,3., Kongresu socijalnih pedagoga, usmeno izlaganje na 17.,18.,19. Konferenciji psihologa, usmeno izlaganje i radionica na 8.Međunarodnom kongresu socijalnih pedagoga, aktivno sudjeluje na III Znanstvenom skupu o nasilju.

Više godina je obavljala poslove povjerenika je za provođenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuđa (alternativne sankcije). Završila je osnovni program „dramskog odgoja“ ( američki predavači), za rad s nasilnicima i počiniteljima teških kaznenih djela. Član je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, aktivna u penološkoj sekciji.

Niz godina bavila se amaterskim dramskim sekcijama u Odgojnom zavodu. Turopolje. Kroz foto-sekciju, nekoliko generacija mladih podučavala je izradi c/b fotografije, fotografiranju, izradi fotograma, te osmišljavanju i pripremanju izložba fotografija. Interes pokazuje i za sportske aktivnosti, te je kroz odogojni rad s odgajanicima, igrala stolni-tenis i košarku. Njeguje interes prema likovnom izražavanju, koristeći ga u radu s odgojnom skupinom.
Sudjelovala je na nizu stručnih predavanja o problemima mladih i zlouporabi sredstva ovisnosti, samopovređivanja u adolesenciji, priprema mladih za prve izbore, predavanja o prevenciji mladih od HIVA i dr.
Aktivno je sudjelovala u Programu „BIG BROTHER- BIG SISTERS“, u koji su bili uključeni odgajanici ustanove, kojima su studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, pružali pomoć i podršku u njihovoj resocijalizaciji.
Voditelj je mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.
Sudjeluje u radu KLA (klubovi liječenih alkoholičara), kroz dodatne programe grupnog rada, po načelima AVP-a. Završila je radionicu „Kompetentnost u odnosima-novi izazovi za stručnjake, u organizaciji Familylab pod vodstvom  obiteljskog terapeuta Jespera Juula, 2010. Uspješno je završila 2011., radionice iskustveno –edukativnog tima “Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji” u organizaciji Savjetovališta svjetlosti, pod vodstvom dr.sc. Irena Bezić, klinički psiholog i mr.sc. Tanja Radinov, prof. psiholog, psihoterapeut. Završila je uvodnu edukaciju Brain Gyma, za rad s djecom s teškoćama. Član je radne skupine Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Velike Gorice. 2012.dobila je  nagradu Nacionalne zaklade za inovacije u području razvoja socijalne i emocionalne inteligencije kod djece.

Od 01. siječnja 2009.g., je u mirovini, predsjednica Udruge, autor i izvoditelj više od 10-tak Projekata ukupne prevencije nasilja i ovisnosti kod djece i mladih..

MAGDALENA ŽIVKOVIĆ, dipl. psiholog. rođ. je 30. 01. 1955. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u u Rijeci, a studij psihologije u Ljubljani na Filozofskom fakultetu 1979. godine. Prvo radno iskustvo stječe u drvnoj industriji, a od 1981. godine radi u zatvorskom sustavu s muškim i ženskim, maloljetnim i odraslim osobama na poslovima psihologa, odgajatelja i na rukovodećem mjestu. Uz ove poslove deset godina je bila angažirana i kao predavač Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Od 01. 01. 2009. godine je u mirovini i angažirana u udruzi “Ti si OK”,kao  autor  i suvoditelj nekih projekata . Članica je Društva psihologa Hrvatske i predsjednica Društva psihologa Požeško- slavonske županije. Udata je, majka dvojice sinova, rođenih 1983. i 1991. godine.

Tijekom svoje radne karijere dodatno se educira, objavljuje radove i produbljuje svoj profesionalni interes.

Dodatno je educirana u kibernetskoj sistemskoj psihoterapiji u stupnju praktičara , u Neuro-lingvističkom programiranju u stupnjevima praktičara i majstora praktičara, a završila je i trostupanjski program u Projektu alternativa nasilju (AVP -Alternatives to Violence Project).

Svoje znanje koristi za obogaćivanje profesionalnog pristupa i ispitivanje novih mogućnosti rada s ljudima u potrebi. Objavljivala je radove o ženskoj maloljetničkoj delikvenciji te pratila recidivizam maloljetnih delikventica u izvršenju kaznenih djela. Kreirala je program rada s ovisnicama u instituciji, ispitujući koje su mogućnosti i ograničenja odgojnog zavoda kao terapijske zajednice. Kreirala je i program prevencije nasilja u instituciji koja zbrinjava mlade s poremećajima ponašanja. Kontinuirano je radila savjetodavno i terapijski te kreirala individualne programe postupanja. Angažirala se i kao voditelj dramske sekcije i ispitivala mogućnosti korištenja metafora i dramskog izražaja u tretmanskom radu. Kao predavač Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava kreirala je programe komunikacijskih vještina za vježbenike pravosudne policije, za djelatnike kaznionica i zatvora te za djelatnike osiguranja pravosudnih tijela. Organizirala je i provođenje AVP projekta za djelatnike zatvorskog sustava i bila suvoditelj tih radionica.
Njeguje poseban osobni interes i prakticira Tai Chi pod on-line vodstvom certificiranog majstora iz USA (Gilman Studio).

GORDANA NOVKOVIĆ POJE rođena je 23. rujna 1979. godine u Zagrebu. 2003. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za psihologiju) diplomirala je kao prva u svojoj generaciji. Tijekom 2005. i 2006. god. završila je II. stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija u Zagrebu, a 2013. god. poslijediplomski specijalistički studij „ Psihološko savjetovanje“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Od 2004. god. radi kao stručna suradnica psihologinja u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Od 2006. godine vodi psihoedukativne iskustvene radionice za roditelje, učitelje i odgojitelje na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica, a od 2008. god. trenerica je u projektu Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje Foruma za slobodu odgoja. Dopredsjednica je Udruge za poticanje organiziranja pružanja psihosocijalne podrške, edukaciju i istraživanje  (Put Kreativnog Kretanja), kreatorica i voditeljica velikog broja psihoedukativnih iskustvenih radionica, programa i projekata za djecu i mlade te dugogodišnja suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. 2010. god. u suradnji s udrugom „TI SI OK“ bila je jedna od kreatorica i voditeljica projekta Zajedno možemo više (Antistresni program osnaživanja nastavnika), a 2012. god. projekta POKRENI PROMJENU- s ciljem prevencije nasilja među djecom i stvaranja sigurnih, ugodnih i poticajnim učionica.

KRISTINA KOVAČEVIĆ kvalificirani je Art psihoterapeut sa završenim dvogodišnjim postdiplomskim studijem Art psihoterapije na Roehampton Sveučilištu u Londonu. Ima iskustvo rada sa djecom i adolescentima sa poremećajima u ponašanju, problemima samo-ozljeđivanja, separacijskim strahovima te zlostavljanom i zanemarenom djecom sa emotivnim i psihološkim problemima. U Velikoj Britaniji radila je unutar Socijalne službe sa djecom i adolescentima te u terapeutskoj zajednici za odrasle osobe sa psihičkim poremećajima. Registrirani je član Health and Care Professionals Council, UK te punopravni član profesionalnog udruženja Art psihoterapeuta Velike Britanije (BAAT).

IRENA MLINAR, rođena je 26. 5.1956.g., u Zagrebu.Završila je Srednju upravnu  školu, u Zagrebu te stekla zvanje upravni referent. Zaposlena je u Ministarstvu unutarnjih poslova, na općim administrativnim poslovima. Član je Udruge, te obavlja administrativni posao vezan za provedbu Projekata i rada same Udruge. Aktivno sudjeluje u radu Projekata vezanih uz edukaciju i osnaživanje nezaposlenih, te volontira u Projektima prevencije nasilja među djecom.

SUNČICA TRGOVAC, diplomirala je na Fakultetu za socijalni rad, u Zagrebu, te je stekla zvanje dipl. socijalni radnik. U Odgojnom Zavodu Turopolje radi s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. Dugi niz godina bavi se dramskim i plesnim radom s odgajanicima. Također je uključena u rad foto sekcije, gdje podučava fotografiranju, izradi fotografija, fotograma i dr. tehnika odgajanike u OZ Turopolje , te s njima priprema razne izložbe fotografija. Povjerenik je za provođenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuđa( alternativne sankcije). Član Udruge i izvoditelj Projekata udruge.

Završena edukacija ART (treninga kontrole agresivnog pnašanja) Riječ je o intenzivnom grupnom treningu za mlade s antisocijalnim i agresivnim ponašanjem, koji nakon završenog prvog stupnja edukacije, provodi s grupom odgajanika u Odgojnom zavodu Turopolje. .
Uključena u dvogodišnji edukacijski program iz Clinical Expressive Arts Therapy , koji se provodi  prvi put u Hrvatskoj.Program  vodi i provodi dr. Avi Goren Barr iz Tel Aviva, klinički i edukacijski psiholog, certificirani i registrirani art terapeut i master u primjeni psihologije u psihodinamskoj art terapiji (www.dravigb.com) , u suradnji sa Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala.

JELENA MANCE, diplomirala je na Fakultetu za socijalni rad, u Zagrebu, te je stekla zvanje dipl. socijalni radnik. Volontirala je u Crvenom križu 4 godine, na programu „needle exchange“, s ovisnicima o teškim drogama.
Radila je u Centru za soc. skrb Trešnjevka, u Domu za psihički bolesne odrasle osobe, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te u Psihijatrijskog bolnici „Sveti Ivan“- grupni rad s pacijentima dnevne bolnice, ovisnicima o opojnim drogama i alkoholu.Od 2007.god. zaposlena je u Odgojnom zavodu Turopolje.
Godine 2005. uspješno je završila edukaciju po načelima neuro- lingvinističkog programiranja(basic). Grupni rad po načelima neuro-lingvinističkog proramiranja čiji je temelj pronalaženje informacija na mnogo različitih načina, kako bi smo stvorili opise svakodnevnih iskustva o tome kako opažamo, razmišljamo i osjećam, provodi s odgajanicima u zavodu.
Voditelj je nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, pri Ministrastvu zdravstva i socijalne skrbi.
Povjerenik je za provođenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuđa( alternativne sankcije).

SVEN JAREBICA, uspješno završio prijediplomski studij Ekonimije poduzetništva, Veleučilište Vern, te upisao diplomski. Član i volonter u Udruzi “Ti si OK”, gdje stjeće iskustva u radu  s djecom i mladima, te aktivno sudjeluje u davanju poslovnih ideja  i izradi didaktičkih materijala. Tijekom školovanja stječe znanja iz osnova psihologije  i sociologije, a na studiju nastavlja stjecati znanja iz psihologije kroz nastavne predmete:  Osnove poslovne psihologije i komuniciranja, te Poslovne psihologije, što mu usmjerava interes  za izradu didaktičkih igra potrebnih u psiho socijalnom sazrijevanju djece i mladih.

Uspješno je završio jednogodišnju edukaciju NLP – intenziv (neuro lingvinističko programiranje), Business Practitioner, kroz 10 Modula, u organizaciji Tranforme d.o.o. Naučene tehnike i vještine povećavaju poslovnu i osobnu uspješnost. Ovladao znanjima i vještine za postizanje unutrašnje ravnoteže, presudne u emocionalno zahtjevnim situacijama, moćne jezične obrasce za motiviranje sugovornika , unaprijeđene vještine razgovora, prezentiranja, pregovaranja...

U organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), 2012., INTERINO – Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija, osvojeno 2. mjesto u izradi poslovnog plana-za edukativnu igru za razvoj samopouzdanja „Upoznaj sebe“- 2012.
Na 2. Startup Weekend-u u Zagrebu koji je predstavljala Danielle Reyes, iz Seattlea u organizaciji ZŠEM-a, osvojeno 2. Mjesto u izradi poslovnog plana za edukativnu igru „Računam svaki dan“-2012.
U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ušao u finale 10 najboljih poslovnih planova za eduaktivnu igru- Business Plan Contesta 2013.

GORAN ANIĆ, diplomirao je na Filozofskom fakultetu, povijest i geografiju.
U OZ Turopolje uz rad u nastavnom programu s odgajanicima, voditelj je i informatičke radionice. Sudjelovao je u Projektu „Prestani!“, dizajnirjući plakat i brošuru projekta Udruge „TI SI OK“.

NIVES LAZIĆ- diplomirani psiholog
Opća gimnazija, Daruvar (2001.-2005.)

 Radno iskustvo
Honrarni poslovi:

 • Sudjelovanje u Projektu-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!"
  o Sudjelovanje u radionici „Proljetni kutak“ u Centru za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici - rad sa djecom od 1. do 6. razreda (2010).
  o Istraživanja tržišta u tvrtkama GFK, Hendal, A. C. Nielsen (2006.-2010.): terensko anketiranje, telefonsko anketiranje, fokus grupe
  o Za Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2008., 2010.): unos podataka, anketiranje.
  o Financijskog savjetovanja za tvrtku Profit usluge (2009.)
  o Član izbornog odbora na Izborima za predsjednika države (2009.)

ŽAKLINA VUKIĆ, diplomirani psiholog.

• Sudjelovala u Projektu „Prevencija nasilja među djecom-Prestani!“
• Sudjelovala je u radionici „Proljetni kutak“ u Centru za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici - rad sa djecom od 1. do 6. razreda (2010).