Projekti udruge za 2015.

1. Projekt učenja nenasilnog rješavanja sukoba -„UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM“

Provodi se u OŠ E.Kumičića, Velika Gorica, OŠ Žitnjak, OŠ Z.Cara, Crikevenica, OŠF.K.Frankopan, Krk, PŠ Omišalj.

Donator-MZOS
Svrha projekta je educirati učenike u području socijalnih  i komunikacijskih vještina, potaknuti učenike na prosuđivanje vlastitih i tuđih životnih situacija, donošenja vlastitih odluka i prepoznavanja razlike nasilnih i nenasilnih oblika ponašanja te uvida u posljedice nasilnog ponašanja. Projekt omogućava učenicima učenje i razvoj tolerancije, pozitivne slike o sebi i uvažavanje različitosti među ljudima. Kroz radionice će se učenike potaknuti na učenje i razvoj sustava vrijednosti, razvoj empatije za potrebe drugih.

Projekt se provodi kroz 4 Modula, svaki razred će biti uključen u 4 radionice
Moduli uče :
1. Razvoj samopouzdanja/samosvijesti
  Učenje načinima komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju
2.  Rješavanje sukoba/problema/proces snage promijene
    Donošenja odluka/kako reći „NE“/rješavanje pritiska vršnjaka
3. Prihvaćanja različitosti/tolerancija/povjerenje
     Slobodno izražavanja misli i osjećaja/ razvoj empatije
4. Razvoj suradnje/zajedništva i osjećaja pripadnosti razredu.

2.Projekt- MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA- JAK,JAČI, NAJJAČI
Donator-URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABU DROGA
Škole:OŠ F.K.Frankopan-KRK, OŠ Lučko, OŠ M.Držić-ZAGREB, OŠ J.Habdelić-VELIKA GORICA

Svrha projekta je educirati djecu i mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod učenika,ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama.
U adolescenciji mladi preispituju svoj identitet. Kroz pitanja "Tko sam ja?" i "Što želim biti?" otkrivaju sebe, preispituju roditeljske stavove i vrijednosti, istražuju nove mogućnosti i interese te stvaraju svoj sustav vrijednosti, novu sliku o sebi i razvijaju intelektualne i socijalne vještine i šire svijet vlastitih interesa. U potrazi za vlastitim identitetom eksperimentiraju s različitim ulogama. Jedan dio mladih manje uspješno prevlada ovaj period i prolazi kroz krizu identiteta koja se može očitovati izoliranjem od roditelja i vršnjaka, osjećajem izgubljenosti, bezizlaznosti, niskog samopoštovanja i otuđenosti te različitim autodestruktivnim ponašanjima.
Zbog navedenih teškoća jedan dio mladih nažalost  vrlo rano ulazi u delinkventno ponašanje, ovisnost o cigaretama, alkoholiziranje, igranja igara na sreću, konzumiranje sredstva ovisnosti, druženje s vršnjacima asocijalnog ponašanja, napuštanje školovanja, te vršenje kaznenih djela.
Opći cilj je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kroz projekt univerzalne prevencije.
Ciljevi za same korisnike u projektu
• razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod djece
• ovladavanje komunikacijskim vještinama (asertivna komunikacija, Ja poruke, osobni jezik)
• poticaj na prihvaćanje različitosti, tolerantnosti prema drugima i drugačijem
• osnaživanje u izražavanju svojih osjećaja i misli
• ovladavanje tehnikama i načinima rješavanja sukoba, problema
• poučiti djecu donošenju ispravnih odluka
• razvijanja stava o opasnostima konzumiranja sredstva ovisnosti
• savladavanja tehnika kako reći „NE“, izbora sustava vrijednosti, zauzimanja za sebe
• kreativnošću iskazati svoje talente, interese i sadržaje koji omogućuju pozitivno  potvrđivanje, otkrivanja svojih sposobnosti i znanja
• strukturirano provođenje slobodnog vremena
• informirati roditelje o važnosti pozitivnog roditeljstva, razvijanju privrženosti s djecom, osiguravanja pravilnog psiho socijalnog razvoja djece, važnosti prepoznavanja djece u riziku
• potaknuti roditelje na pozitivno promijene unutar obitelji sa ciljem smanjenja  rizika od konzumiranja droga i drugih sredstava ovisnost s odrastanjem njihove djece.

3. Projekt- PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-"PRESTANI!"
Donator-MZOS 2014/2015.
Škole: OŠF.K.Frankopan-otok Krk, OŠ Z.Cara-grad Crikvenica, OŠ M.Držića-Zagreb, OŠ Šćitarjevo-Velika Gorica

Kome je namjenjen?
Projekt je namijenjen učenicima 5-tih i 6-tih razreda,  u osnovnim školama.
Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.
Učenicima kojima se mora pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti. Potrebno je i povećati svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.
Učiteljima i nastavnicima sa ciljem povećanja njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.
Roditeljima s ciljem da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta
Ravnateljima koji će pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama.

4.PROJEKT-ZAŠTO JE CUGA -TUGA
Projekt se provodi s učenicima osnovnih škola u Velikoj Gorici, Samoboru i Dugom Selu
Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA- Ured župana

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola
Ako piješ nešto moraš znati :
- Precjenjuješ svoje sposobnosti
-  Iskrivljeno opažaš druge – ništa nije onako kako se tebi čini
- Gubitak interesa za školu
- Veći je rizik za delinkventno ponašanje
- Viši postotak kriminala
- Veća agresivnost
- Veliki broj saobraćajnih nesreća
- Nikad pijan za volan ili pijanom u auto

5.KOMPETENTAN UČITELJ"- edukacija i osnaživanje učitelja,sa ciljem prevencije nasilja među djecom i  stvaranja sigurnih, ugodnih  i  poticajnih učionica“

Ovaj projekt usmjeren je na stil vođenja i komunikacijski stil učitelja i afektivne interakcije među učenicima.

Učitelji utječu na emocionalni razvoj i ponašanje djece  time kako označavaju i reagiraju na dječje osjećaje i kako artikuliraju i pokazuju svoje osjećaje.

1. Osnovna radionica/ I. stupanj- za novu grupu učitelja
2. Ciljana radionica/II. stupanj- za učitelje koji su završili osnovnu radionicu
3. Supervizijska grupa
Donator-Grad Velika Gorica
Učitelji iz 7 OŠ grada Velika Gorica

6."ŠKOLA, A NE ULICA "- je program učenja socijalnih  vještina  putem:

A. Strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 5 modula za svaku grupu učenika
B. Intenzivan individualan rad sa svakim učenikom uključenim u projekt
C. Pomoć i podrška određenom broju roditelja, učenika uključenih u projekt
Svrha projekta je educirati mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, potaknuti odgovornost, ispunjavanje obaveza, i ukupnog društvenog odgovornog ponašanja.

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namijenjen učenicima  srednjih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu.

Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem ih se potiče i pomaže da prihvate društvene norme, te da žive i ponašaju se u skladu s njima u cilju njihovog uspješnog završavanja školovanja.

Projekt se provodi s učenicima Srenje strukovne škole Velika Gorica.

7. Projekt "Lošu naviku pobijedi danas a ne sutra"

Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Korisnici programa su učenici osnovnih škola Grada Velika Gorica
Glavni cilj projekta je informiranje mladih o značajnim činjenicama vezanim za opasnosti kockanja:  mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma/mozga, najvećim opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da preuzimaju odgovornost za vlastite izbore
U školama će se provesti  ciljana predavanja o posljedicama kockanja, poticaju na strukturirane sadržaje i opasnosti i kratkom putu do opasnosti da postanu „patološki „kockari.

8.PROJEKT-PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM- "PRESTANI!"!- za učenike
  " ALATI I TEHNIKE UPRAVLJANJA RAZREDNOM KLIMOM"- za nastavnike

Projekt se provodi s učenicima 5. i 6. razreda OŠ I.Mažuranća-Novi  Vinodolski, OŠ FK.Frankopan-Krk, OŠ Trnsko-Zagreb i OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica

šk.g.2015/2016.
Donator-MZOS

8. VAŽNO JE BITI OK

Donator-Raiffeisen bank d.d./Austria RBA

Korisnici

Učenici 5-8 razreda OŠ braća Radić-Zagreb, OŠ E.Kumičić- Velika Gorica, OŠ I.Mažuranić, Novi Vinodolski

Očekivani rezultati

Vjerujemo da će Program pomoći učenicima u stjecanju uvida u osobno ponašanje, jasnijem definiranju osobnog identiteta, definiranju pozitivnih osobnih ciljeva i realiziranju tih ciljeva.
Očekujemo da će se učenici kroz radionice osnažiti  da stvore vlastite stavove i sustav vrijednosti, koji će im pomoći da ne uđu u rizik konzumiranja ovisnosti.
Vjerujemo da ćemo na taj način, potaknuti mlade na strukturirano provođenje slobodnog vremena u kojem će se potvrđivati kroz pozitivne sadržaje, spremni i odlučni da ne ulaze u neformalne skupine koji se dokazuju kroz opasne i negativne oblike ponašanja koja nisu u skladu s društvenim normama.

9. I JA ĆU HEKLATI KAO MOJA BAKA

Donator-Ured župana

U Gradu Velika Gorica, mnoga umjetnička društva njeguju običaj očuvanja turopoljske baštine, ali još uvijek isto je nedostupno mnogim mladima grada.

Posebno treba naglasiti da su se u gradu kroz povijest doselile mnoge mlade obitelji, koji nemaju priliku njegovati očuvanje baštine ili uopće nisu upoznati sa starim običajima Turopolja, te će se kroz ovaj projekt heklanja i izrade poculica naučiti mlade izradi predmeta koji pripadaju tradiciji turopoljskog kraja, te će ideju njihova postojanja moći sačuvati i prenijeti na drugu djecu.

Glavni cilj projekta je naučiti djecu starim običajima i tradiciji heklanja i šivanja, kao podsjetnik na život mama i baka kroz prošlost. Pozitivno strukturiranje slobodnog vremena i smanjenje vremena i igranja na računalnim igrama.

Korisnici: učenici 1-4 razreda, ukupno 12 učenika

kroz radionice podijeljene u više grupa učenici su podjeljeni u:
-grupa učenja početnog boda za heklanje
-grupa koja hekla prve početne radove
-izrada poculica
-izložba radova
-prezentacija povijesne baštine Turopolja kroz DVD „Da se ne zgubi i ne zatre“ , film o 13 drvenih kapela Turopolja, s više od 1000 fotografija, autorski rad članova Udruge