Strategijski plan Udruge za 2010.-2013.g.

PROJEKT-PRIRUČNIK STRATEGIJA DA ZAUSTAVITE NASILNIKOVE NAPADE- "STOP NASILJU NA POSLU"

Suvremeno društvo se intenzivno mijenja. Poslodavcima sve manje trebaju nečiji mišići, a sve više se traži kreativnost, motiviranost, neovisno o kojoj se razini i vrsti posla radilo. Rad u takvom društvu postavlja mentalne i emocionalne zahtjeve koje pojedinac ne može ispuniti te se razvija stanje stresa
Prema istraživanju Europske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja, stres na radnom mjestu prisutan je kod svakog trećeg zaposlenika Europske Unije. Stresom na poslu u EU obuhvaćeno je 28% zaposlenih ili 41,2 milijuna. Posljedica stresa na poslu je 50-60% svih izgubljenih radnih dana ali i oko 5 milijuna nesreća na poslu, što predstavlja u gospodarskom pogledu gubitak najmanje 20 milijardi eura godišnje
Priručnik je napisan za nasilnike, njihove žrtve i moguće svjedoke nasilništva koji se osjećaju previše uplašeni ili bespomoćnima da bi se umiješali.
Priručnik omogučuje žrtvama nasilnikova ponašanja na poslu, da se nauče strategijama suprostavljanja nasilničkom ponašanju, a njime se mogu poslužiti i svi ostali zainteresirani koji se žele suprostaviti bilo kojem obliku nasilničkog ponašanja.
CILJEVI - prevencija i pomoć zaposlenicima, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva na radnom mjestu prisutan
- pružiti prilika zaposlenicima da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti
- povećati svjesnost zaposlenika o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u zajednicu, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.
-povećanja kompetencija poslodavaca da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja
-pružati adekvatnu pomoć i podršku zaposlenicima i poslodavcima sa ciljem smanjivanja nasilja na poslu
-poticaj zaposlenika na osnaživanje i učenje strategija suprostavljanja nasilnikovim ponašanjima
-učenje prepoznavanje znakova nasilničkog ponašanja kod poslodavca i negativnih emocija koje nasilništvo izaziva kod žrtve
-učenje socijalnih i komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, kako bi se lakše mogli suočavati sa svakodnevnim problemima.
- smanjiti stres na poslu i njegove posljedice ( depresija, osječaj manje vrijednosti, izoliranost, česti odlazak na bolovanje, napuštanje posla, suicid i dr.)

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namjenjen djelatnicima u različitim radnim organizacijama, ustanovama, institucijama. Korištenje startegija za zaustavljanje nasilnikova ponašanja, mnogim žrtvama na radnom mjestu pomoći će u osnaživanju i vračanju samopoštovanja, te vjere u vlastite sposobnosti

PROJEKT – „ I JA ĆU BITI ZIG-ZAG NAVIJAČ“

Ovaj projekt usmjeren je na prevenciju nasilja na natjecanjima, s naglaskom na učenja sportskog navijanja i odgoja mladih navijača.
CILJ PROJEKTA
Cilj Projekta je ponuditi školama i učenicima mogučnost učenja sportskog navijanja, kulturu navijanja, učenje socijalnih i komunikacijskih vještina, tolerancije i uvažavanja različitosti.
• odgoj mladih s pozitivnim stavom prema navijanju i svijetu sporta.
• poticaj na kulturno i sportsko navijanje
• ukazivanje na štetnost i sankcije zbog posjedovanja ili konzumiranja alkoholnih pića ili opojnih droga
• osvješćivati opasnosti unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem koje iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti,
iznjeti podatke o opasnostima bacanja predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor
• ukazivanje na nekorektno pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti
• ukazivanje na opasnosti zbog paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, pozivanje i poticanje na tučnjavu ili na napad na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju
• poučiti mlade pozitivnim i kulturnim načinima navijanja, vježbanje sportskog natjecanja
• širenje i prenošenje poruke zaustavljanja nasilničkog ponašanja navijača
• odlazak na sportsko takmičenje i sportsko navijanje

SADRŽAJ PROJEKTA
Projekt je iskustven i sam predstavlja mogući model uspostave pozitivnog i sportskog ozračja i efikasnog učenja nenasilja na natjecanjima
Projekt je organiziran u 3 dijela.
I DIO
INTERAKTIVNO PREDAVANJE
- u trajanju od 60 min. za pojedinu skupinu razreda,
Predviđa se predavanje na temu nasilništva na sportskim terenima
• prezentiranja negativnih posljedica ( fizički sukobi, alkoholizam, uništavanje imovine,)
• prikaz kraćih fotografija i video snimaka masovnih sukoba
• upoznavanje sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim terenima (informacija o istom kao upozorenje i osvješćivanje da u njihovim budućim navijačkim navikama, za nekorektno ponašanje i navijanje postoje sankcije)
• alati dobrog navijanja, osnova teoretske postavke međusobne komunikacije suprostavljenih strana navijača
• informiranje o asertivnom načinu komuniciranja, kroz vlastito iskustvo i u konteksu korektnog športskog navijanja i športske klime i kulture

II DIO
STADION I SPORTSKA DVORANA KAO VIZIJA NAŠEG BUDUĆEG ŠPORTSKOG NAVIJANJA
- učenici koji su odslušali predavanje, tjedan dana u svojoj školi prenose poruku, ostalim učenicima za vrijeme velikog odmora, noseći natpise i transparente u cilju poticanja drugih učenika na nenasilje na natjecanjima


III DIO
MOJE SPORTSKO NAVIJANJE - JER JA SAM ZIG-ZAG NAVIJAČ
- odlazak predstavnika učenika ( oko 20 učenika), na jedno od sportskih takmičenja)

PROJEKT: UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM


Antistresni program osnaživanja nastavnika
SADRŽAJ PROJEKTAProjekt „Upravljanje razrednom klimom” je program osnaživanja nastavnika i unaprijeđenja komunikacijskih vještina. Program je iskustven i sam predstavlja mogući model uspostave pozitivnog ozračja i efikasnog učenja. Organiziran je u 4 modula, a svaki modul traje 3,5 do 4 sata. Radionice bi se održavale izvan nastave u prostorijama škole sukladno organizacijskim mogućnostima škole.
Moduli:
1. Samopoštovanje i stres na poslu – Ja, stres i posao – razredna klima i stres
Upoznavanje i osvješćivanje vlastitih pozitivnih osobina i dobrih resursa - iskustvo učenja kojim se član radionice sam sa sobom i u sebi osjeća dobro – potvrđivanje u komunikaciji s drugima – osnovne teoretske postavke o nastanku stresa - specifičnosti stresa nastavnika – razredna klima i stres – aktivacija osobnih resursa i kreiranje razredne klime kao vlastiti antistresni program
2. Alati dobrog komuniciranja Osnovne teoretske postavke komunikacije ( međusobni utjecaj aktera u komunikaciji, neverbalna komunikacija i dr.) – stilovi komuniciranja – asertivnost i asertivni alati kroz vlastito iskustvo i u kontekstu konkretne školske kulture i klime
3. Disciplina bez stresaUspostava i održavanje discipline u kontekstu konkretne školske kulture i klime – moralni razvoj djeteta i efikasni i manje efikasni modeli discipliniranja – kongruentnost i pregovaranje – asertivnost na djelu – učenje samodiscipline u konkretnom kontekstu
4. Zbornica kao tim – vizija naše škole u budućnosti
Timski rad i suradnja – učenje strategija usmjerenih na rješenje - dobro oblikovani cilj – moć vizualizacije – suradnički modeli u zajedničkoj viziji - definicija prvog koraka u uvođenju razlika.

PROJEKT -  „ POBOLJŠANJE PSIHO- SOCIJALNE KLIME SPORTSKIH TIMOVA

 dugoročni program učenja alternativnih pristupa u djelotvornom komniciranju i postizanju rezultata, a putem strukturiranih iskustvenih komunikacijskih radionica organiziranih u 3 stupnja za odabrane ciljne skupine. Svrha projekta je da potakne osobna preispitivanja i promjene uhodanih obrazaca socijalnog funkcioniranja što u timovima može dugoročno mijenjati klimu na bolje.
Projekt čini ciklus od tri radionice , Osnovna radionica, Ciljana tematska radionica i Strateška radionica. Svaka radionica traje 12 – 16 sati , izvodi se u više modula i cjelokupan se Projekt (sve 3 radionice) realizira tijekom dužeg vremenskog razdoblja ( 1 – 3 godine). Na radionicama se pokreću autentični procesi koji pokreću i stvarne promjene.
Osnovna radionica
Radionica se odrađuje u 5 modula
. Pomno odabranim vježbama i diskusijama obrađuju se sljedeći sadržaji:


1. SAMOPOŠTOVANJE – važnost samopoštovanja i pozitivne usmjerenosti za mentalno zdravlje i socijalnu (sportsku) uspješnost – istraživanje osobnih resursa i usredotočavanje na njih – sidrenje - ograničavajuća i osnažujuća uvjerenja – upravljanje emocijama (stanjima): strah, ljutnja (frustracija)

2. KOMUNIKACIJSKA DJELOTVORNOST - djelotvorna komunikacija i utjecaj – djelotvorno vođenje (vođenje osnaživanjem u pobjedničkim i gubitničkim situacijama) - komunikacijski stilovi (agresivan, pasivan, asertivan) i njihova djelotvornost – značaj neverbalne komunikacije -komunikacija u igri: sa protivnikom, sa sobom (usredotočavanje, jedinstvo tijelai uma)

3. ZAJEDNIŠTVO, SURADNJA I ASERTIVNI ALATI - razrađuje se asertivan stil i vježbaju asertivne tehnike - verbalne i neverbelane komunikacijske vještine djelotvornog upravljanja komunikacijskim procesom - osvješćuju se i vježbaju obrasci suradnje u različitim kontekstima – zajednički cilj i gradnja zajedništva

4. RJEŠAVANJE PROBLEMA I UPRAVLJANJE KONFLIKTOM - Kroz naučeno se uvode novi načini upravljanja konfliktom na temeljima suradnje – strategije rješavanja problema usmjerenih na rješenje – konflikt kao prilika za bolja nova rješenja

5. POGLED U BUDUĆNOST: SNAGA PROMJENE - IZGRADNJA TIMA I KVALITETNIH ODNOSA – Preispituju se osobni resursi za promjenu, učenje i osobni rast - sumira se naučeno i potiču inicijative za uspostavu zdrave timske klime – zdravi tim u pripremi, natjecanju i suočavanju s rezultatima (pobjede i gubici)

PROJEKT - "PROCES PROMJENE-NENASILJE SE UČI"

za zatvorsku populaciju

Zatvorenici kao populacija čine jednu od naj negativnije selekcioniranih skupina, no oni isto tako nisu skup koji čine isključivo opasni i nepopravljivi ljudi.

Projekt je direktno u funkciji dinamičke sigurnosti jedne kaznionice i kao takav kompatibilan sa temeljnom idejom svrhe izdržavanja kazne zatvora.

Projekt detektira one kod kojih postoje i resursi i volja za promjenom. Naše iskustvo govori da takvih ljudi ima više nego se općenito vjeruje.

Uključivanjem u Projekt zatvorenici istražuju nove mogućnosti svog kvalitetnijeg angažmana  u socijalnoj zajednici, uče  alternativne  pristupe  u donošenju odluka, rješavanju problema i konflikata, ohrabreni su otkrivati pozitivno u sebi ...

U okviru Projekta se i detektiraju  oblici   i prisutnost nasilja u konkretnoj instituciji primjenom upitnika "Oblici i prisutnost nasilja među zatvorenicima" (kreiran posebno za ovaj projekt).

Projekt čini ciklus od tri  radionice:

 • Osnovna radionica,
 • Ciljana tematska radionica i 
 • Strateška radionica.

Svaka radionica traje 14 – 16 sati ,  izvodi se u više modula i cjelokupan se Projekt (sve 3 radionice) realizira tijekom dužeg vremenskog razdoblja (1 – 3 godine). Na radionicama se pokreću autentični procesi, koji pokreću i stvarne promjene i pozitivni utječu na klimu u instituciji.

PROJEKT-PROCES PROMJENE-NENASILJE SE UČI" - za djecu i mlade

Projekt "Nenasilje se uči" je dugoročni program učenja nenasilja putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 10 – 14 radionica u trajanju od  60-90 minutnih modula.

Projekt je namijenjen svoj djeci/učenicima , a posebno je djelotvoran za:

 • one koji  su ispoljili neprilagođeno ponašanje i skloni su destruktivnom i autodestruktivnom ponašanju te djeci koja su "kronične žrtve"
 • djecu i mlade  sklone manipuliranju, različitim pritiscima i zaobilaženju pravila, kako bi postigli osobne ciljeve
 • učenike koji u školskoj sredini nisu prihvaćeni i imaju vrlo negativnu ulogu u grupnoj dinamici, često izazivaju verbalne i fizičke sukobe, te nisu spremni prihvatiti osobnu odgovornost
 • one koji se samopotvrđuju i zadovoljavaju svoje osobne potrebe kroz asocijalno ponašanje, skloni su otvorenom pokazivanju otpora i neuvažavanja autoriteta
 •  djecu koja su  žrtve zlostavljanja vršnjaka
 • učenike koji su u školskoj sredini promatrači i periferni članovi, a uključuju se u grupnu dinamiku samo na poticaj odraslih
 • marginalne članove grupe, koji su stavljeni u poziciju podčinjenog člana, izloženi manipulaciji ostalih vršnjaka, te verbalnoj i fizičkoj agresiji
 • učenike  sklone usamljivanju i depresivnom ponašanju
 • učenike indiferentnog stava prema školi i školskim obavezama
 • učenike koji ne uvažavaju autoritet nastavničkog osoblja, te su skloni nedistanciranom odnosu prema nastavnicima i roditeljima.

Učenje se odvija putem vježbi povjerenja, suradnje, zajedništva, razmjene iskustva, pripadanja, komunikacije...

PROJEKT- "MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA" 

za učenike  7., i 8., razreda osnovne škole do 2.razreda srednje škole

Projekt "Mala škola socijalnih vještina" je program prevencije nasilja putem učenja socijalnih  vještina u pomno  strukturiranim iskustvenim radionicama organiziranih u 4 četverosatna modula. Namjenjen učenicima koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se zajednički nalaze socijalno uspješna i socijalno neuspješnija djeca može potaknuti vrlo duboka učenja kod svakog djeteta.

Svrha projekta je educirati djecu u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitat za druge, jačati timski i suradnički duh što su posebno naglašeni zahtjevi modernog vremena (koji oglas za posao nema taj zahtjev?), ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama. Projekt je usmjeren na dugoročno učenje i uvođenje asertivnosti kao dominantnog stila ponašanja koji donosi osobnu gratifikaciju i njeguje odnose.

Sa stanovišta djeteta to izgleda ovako:

Učite nas:  hrvatski, matematiku, fiziku, kemiju, biologiju ... Jur ni jedna na svit vila ...
a2 + b2 = c2 ... E = mc2 .... H2SO4 ....  stanice, tkiva, organi ...  tim nas putem učite kako razumjeti svijet. No, tko nas uči kako razumjeti sebe?

Gdje možemo nešto više saznati o ...

 • osjećajima
 • ljudskim odnosima
 • kako se nositi sa nesigurnošću
 • kako se postaviti prema drugima
 • kako donositi odluke
 • kako se zauzeti za sebe
 • kako biti sigurniji(a)
 • kako graditi prijateljstva
 • kome vjerovati
 • što je to zapravo samopoštovanje
 • kako razumjeti roditelje
 • kako postići da roditelji  bolje razumiju mene
 • kako se rješavaju problemi
 • kako rješavati nesuglasice

... i još svašta, svašta što nema niti u jednom predmetu i ne znamo koga bi pitali

PROJEKT - PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-„PRESTANI!“

za učenike 5.-8.  razreda osnovne škole

Na satu razredne zajednice uz nazočnost razrednika održi se kratko predavanje o nasilju, oblicima, posljedicama i uzrocima nasilja s posebnim naglaskom na opis stanja žrtve. Na sljedećem sastanku razredne zajednice se kroz kratku radionicu djeca potaknu na aktivno sudjelovanje i obradu nekih aspekata nasilja( žrtva, nasilnik i publika).

Svrha Projketa je na masovnijoj osnovi potaknuti učenike da progovore o nasilju, informirati ih i osnažiti kako bi  znakove nasilja lakše prepoznali i o njima progovorili, kreirati kontekst unutar cijelog razreda u kojem kvaliteinije razmjenjuju iskustva o konfliktima, naučiti ih da se suprotstave nasilju, razviti duh zajedništva i suradnje unutar razreda ...

PROJEKT - „MOGU UČITI“ 

program osnaživanja mladih rizičnog ponašanja u osnovnim i srednjim školama

Projekt "Mogu učiti" je program prevencije rizičnih ponašanja kod mladih osoba. Program se realizira putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica u trajanju od 14-16 sati organiziranih u 4 četverosatna modula.

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namjenjen mladima koji su rizični na delikventna ponašanja, nasilništvo  ili zlouporabu droga ( eksperimentatori, periodični konzumenti i ovisnici). Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se potiče osobni angažman i intenziviraju međusobne interakcije može potaknuti vrlo duboke uvide i učenja.

Svrha projekta je potaknuti sudionike na istraživanje vlastitih resursa, osnažiti samopoštovanje, podučiti komunikacijskim vještinama i vještinama upravljanja vlastitim stanjima te potaknuti na kreiranje osnažujućih osobnih strategija.

Osnaživanje se ostvaruje putem učenja o:

 • osjećajima
 • ljudskim odnosima
 • kako se nositi sa nesigurnošću i postati sigurniji(a)
 • kako donositi odluke
 • kako se zauzeti za sebe
 • kako graditi prijateljstva
 • kome vjerovati
 • što je to zapravo samopoštovanje
 • kako razumjeti roditelje ili autoritete
 • kako postići da roditelji ili autoriteti  bolje razumiju mene
 • kako se rješavaju problemi
 • kako rješavati nesuglasice
 • što je to osobna strategija
 • kako se razvijaju osobni  osnaživači
 • itd.

PROJEKT -  "DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE"

  program vršnjačke pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola

Projekt vršnjačke pomoći učenik-učeniku. U svakoj školskoj sredini postoje djeca koja nisu u potpunosti savladala komunikacijske i socijalne vještine, te se teže uključuju u grupnu dinamiku. Osjećaju se neprihvaćeni, izolirani i to stvara probleme u njihovom ukuponom funkcioniranju.
S druge strane u školskim sredinama postoje djeca koja zbog svojih osobnih karakteristika spadaju u neformalne vođe, vješti su i snalažljivi u komuniciranju, te su često miljenici školske sredine.

U  okviru Projekta se odabere  5  učenika iz jedne skupine i 5 učenika iz druge skupine, te se  zajedno s voditeljima   okupe u zajedničkom kreativnom radu i neformalnom druženju. Tako se kreira kontekst u kojem se otvaraju nove mogućnosti međusobnog upoznavanja, otkrivanja i stvaranja prisnijeg odnosa te povećanja tolerancije na različitosti.

Kreativan rad je fotografiranje starih drvenih crkava i kapelica u Turopolju i organizacija izložbe tih fotografija. 

Tijekom rada djeca bi posjetila neka od naselja  Dvoranci, Lučelnica, Gustelnica, Cvetković Brdo i Lukinić Brdo, Gradec Pokupski, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Cerje Pokupsko, Gladovec Pokupski, te nešto sjevernije smještena naselja  Buševec, Velika Gorica i Velika Mlaka i tako dobila priliku da vide jedinstvene drvene crkvice  i kapelice razasute po ovom području.

PROJEKT -  "SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI"

predavanja za nasavnike osnovnih i srednjih škola i socijalne radnike

Predavanje o pojavnosti, uzrocima, prepoznavanju i načinu pružanja pomoći mladima koji se samoozljeđuju.

Cilj projekta je ukazati na prisutnost problema, potaknuti na veću osjetljivot u detekciji problema i inicirati diskusiju o načinima pružanja pomoći mladoj osobi koja se samoozljeđuje.

PROJEKT - EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH - "IZ DOMA NA POSAO"

Mlade s iskazanim asocijalnim i delikventnim ponašanjem, te učenike završnih razreda Srednjih strukovnih škola, se putem deset jednosatnih radionica  podučava, kako se snaći u modernoj proceduri pronalaženja posla – kontakti s adekvatnim institucijama, snalaženje na internetu, pisanje podnesaka i dr.

Cilj projekta je podučiti mlade iz najrizičnijih skupina, i mlade koji nako školovanja kreću u rješavanje zaposlenja i egzistencijalnih problema,  kako svladavati određene procedure, kako se snalaziti u komunikaciji sa sustavima, osnažiti u prevladavanju frustrurajučih situacija, podučii alternativnim načinima afirmacije, samoaktualizacije i gradnje pozitivnog identiteta,  potaknuti na prihvaćanje pozitivnih društvenih normi.